Vogeleiland De Kreupel

Vogel eiland De Kreupel in IJsselmeerWie vanuit Andijk of Medemblik richting het IJsselmeer kijkt, kan bij helder weer een hoop zand zien liggen. Dit is het natuureiland De Kreupel. Sinds 2005 verzorgt het Wadvissersgilde vogelexcursies in dit gebied.

De Kreupel
Het unieke eilandenrijk De Kreupel ligt zo’n 4 kilometer ten noorden van Andijk en is in 2004 aangelegd. De aanleg hiervan was een gezamenlijk initiatief van Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied en het Ministerie van LNV, Directie Regionale Zaken West. Het beheer van het natuurgebied is in handen van Staatsbosbeheer.
De Kreupel is ongeveer 1500 meter lang en 500 meter breed en bestaat uit circa 20 hectare kale zandplaat en daaromheen een gordel van ondiep water met incidenteel wat rietbegroeiïng. In totaal is het natuurgebied zo’n 70 hectare.

Tijdens de aanleg is zo’n 3 miljoen m² zand gebruikt, afkomstig van de vaarweg Amsterdam-Lemmer. Deze vaarweg is op diepte gebrachte voor schepen tot een diepgang van 3,5 m.

Meer kansen voor watervogels
Het IJsselmeer is één van de grootste en meest belangrijke gebieden voor watervogels in Europa. De Kreupel is aangelegd om de voedselbronnen voor de vogels beter bereikbaar te maken. Het eilandenrijk biedt een rust- en broedplaats voor kale grondbroeders, zoals de visdief, dwergstern en de kleine plevier. In de omliggende ondieptes zijn verschillende soorten eenden en futen te vinden. Tevens is De Kreupel een luwtegebied voor wintergasten die met name op driehoeksmosselen foerageren, bijvoorbeeld voor duikeenden zoals de kuifeend en tafeleend.

Exclusieve excursies
In samenwerking met het Wadvissersgilde wordt een exclusieve vogelexcursie verzorgd naar dit unieke natuurgebied. Voor natuurliefhebbers en met name vogelliefhebbers een unieke kans om De Kreupel te kunnen bezoeken. Om bij het eiland te kunnen komen moet er geschut worden. Dat wil zeggen dat we door een sluis varen om van het zoute water in het zoete water te kunnen komen.

Uitgebreide dagtocht
U kunt een volledige dagtocht naar Vogeleiland De Kreupel boeken voor groepen, op een datum in overleg met u. Dit is een 7 á 8 uur durende tocht inclusief uitgebreide excursie tussen de eilanden met daarbij een heerlijk diner. De kosten hiervan bedragen € 60,- per persoon. Deze excursie is alleen voor groepsreserveringen.

Om te reserveren kunt u één van onderstaande gildebroeders bellen:
WR 70   – Jan Heijligenberg      tel. (0227) 51 14 31
WR 130 – Jan Rotgans             tel. 06 – 51 78 35 45

Voor meer informatie over De Kreupel:
Wikipedia

Foto’s door Rob Buiter

Reacties zijn gesloten.