Verslag van een IJseendentocht op de Waddenzee op 5 april

Noord-Holland is in mist gehuld, wanneer op zaterdagochtend 5 april de gasten verzamelen aan boord van de Johanna II. In de kajuit heeft Nico de koffie klaar en wanneer alle gasten gearriveerd zijn verwelkomt Jan Rotgans ons. Chris van der Vliet is vandaag onze gids. Een opgezette ijseend siert de bar. Deze vogel is het doel van onze tocht. Na een korte praktische uitleg over het hoe en wat aan boord, worden de motoren gestart en varen we de haven van Den Oever uit.

De laatste slok koffie wordt snel opgedronken en iedereen aan dek. De eerste vogelsoorten worden waargenomen en op de gevoelige plaat gelegd, nog voordat we goed en wel de haven uit zijn.

Het is nog steeds mistig, maar we varen met de wind in de rug. Het is best uit te houden aan dek. Opeens zien we een geheel cremekleurige fuut. Uiteraard duikt het dier net onder water zodra de camera’s zich op hem richten. Van Chris leren we dat deze ‘speling der natuur’ leucisme genoemd wordt. Vergelijkbaar met albinisme, waarbij het dier geheel wit zou zijn.

Binnen een uur hebben we bijna 20 vogelsoorten waargenomen, zeehonden gezien en heeft een bruinvis zich laten zien aan stuurboordzijde van ons schip. Nog geen ijseenden. Wel opmerkelijk veel middelste zaagbekken en zwarte zee eenden.

Niet lang daarna dobberen, in een groepje zaagbekken, vier ijseenden op het water. Twee mannen en twee vrouwen. Wanneer ze opvliegen kunnen we de opmerkelijke lange staartveren van de mannen goed zien. We zijn enthousiast.
We varen verder richting de centrale Waddenzee. Er vliegen drie kuifduikers op, maar eentje blijft zitten. Het is een exemplaar in half winterkleed. Vermoedelijk in de rui naar zomerkleed en dus niet in staat om op te vliegen.

Dan breekt ineens de wolkenlucht open en varen we de rest van de dag in een heerlijk zonnetje. Halverwege de middag komt de geur van verse erwtensoep uit de kajuit gedreven. Het schip gaat voor anker en iedereen geniet van een heerlijke kop soep en roggenbrood. Als toetje varen we nog even het wad op en bewonderen we een vijftal zeehonden die lekker luieren in het zonnetje op een droogvallende zandbank.

Dan is het helaas al tijd om terug te keren. Onderweg zien we de lepelaars. Het wordt laag water, dus het is tijd voor ze om te fourageren. Ze bewegen hun snavel van links naar rechts door het water. Geconcentreerd en met zekere pas. Chris vertelt dat deze vogels zijn uitgerust met zeer gevoelige snavels. Ze voelen wanneer ze iets eetbaars te pakken hebben. Straks als het water zich verder terugtrekt, trekken zij mee en wordt hun plaats overgenomen door de kleine strandlopers die op het drooggevallen wad eten zoeken.

In de haven kijken we vol bewondering toe hoe Jan het schip ‘file parkeert’ tussen de andere schepen aan de kade. Eenmaal aangelegd stappen we aan wal. Het was een mooie dag!

Waargenomen vogelsoorten:
Roodkeelduiker / enkele
Middelste zaagbek / meerdere
Grote zaagbek / enkele
Eidereend / enkele
Lepelaar / meerdere
Smient / enkele
Kokmeeuw / meerdere
Wulp / enkele
Visdief / meerdere
Dwergmeeuw / enkele
Witte kwikstaart / enkele
Fuut / meerdere
Grote mantelmeeuw/ meerdere
Kleine mantelmeeuw / meerdere
Aalscholver / meerdere
Scholekster / meerdere
Nijlgans / meerdere
Grote stern / meerdere
Kuifeend / meerdere
Veldleeuwerik / enkele
Zilvermeeuw / meerdere
Graspieper / enkele
Oeverpieper / enkele
Zwarte zee eend / meerdere
IJseend / enkele
Rotgans / meerdere
Kuifduiker / enkele
Steenloper / meerdere
Tureluur / meerdere
Blauwe reiger / meerdere
Krakeend / enkele
Wilde eend / enkele
Spreeuw / enkele
Zwarte stern / enkele
Wintertaling / meerdere
Rose grutto / meerdere
Kluut / enkele
Zwarte kraai / enkele

Zoogdieren:
Zeehond / meerdere
Bruinvis / enkele

Dit bericht is geplaatst in Column, Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.